Ratownik medyczny

Poznań, ul. Przybyszewskiego 49

Uniwersytecki Szpital Kliniczny zatrudni osoby na stanowisku Ratownika Medycznego na Oddziale Intensywnego Nadzoru Internistycznego

Lokalizacja: ul. Przybyszewskiego 49

Zadania:
– rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta
– planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem,
– udzielanie w określonym zakresie świ­adczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratun­kowych
– realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, lec­zenia i rehabilitacji
– prowadzenie dokumentacji medycznej
– edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

Oczekiwania:
– dyplom ratownika medycznego
– gotowość do pracy zmianowej w trybie dwunastogodzinnym
– orientacja na pacjenta oraz wysoki poziom kultury osobistej

Oferujemy:
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej
– kompleksowe wdrożenie do pracy
– stabilne zatrudnienie oraz możliwość pozyskiwania wiedzy od ekspertów w poszczególnych dziedzinach
– wynagrodzenie na poziomie rynkowym
– bogaty pakiet socjalny – w tym wsparcie finansowe w okresie świątecznym, dofinansowanie odpoczynku wakacyjnego, karty Multisport oraz ubezpieczenia na życie
– możliwości rozwoju i nauki – współfinansowanie studiów, szkoleń i kursów zewnętrznych dostęp do szkoleń e-learningowych oraz udział w projektach wewnętrznych
– możliwość wdrażania nowych pomysłów oraz samodzielność w podejmowanych działaniach

W przesłanych do Szpitala dokumentach prosimy o wpisanie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie przez Szpital Państwa danych osobowych o następującej treści:
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu z siedzibą w 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49 moich danych osobowych zawartych przeze mnie w CV oraz liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.. Oświadczam, że zgoda została wyrażona dobrowolnie.

Oświadczam, że przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zostałam/em poinformowana/ny, (za pośrednictwem strony internetowej http://www.skpp.edu.pl) że mogę w dowolnym momencie ją wycofać poprzez poinformowanie o tym administratora w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rekrutacja@skpp.edu.pl.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora moich danych osobowych zawartych przeze mnie w CV oraz liście motywacyjnym do celów przyszłych rekrutacji jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.